Podmínky užití

Pro uživatele

Vážení návštěvníci stránky www.sklovestavebnictvi.cz (dále jen „Uživatelé“), v případě, že jste na naše stránky přišli poprvé nebo jste se ještě s podmínkami provozu a užívání naších stránek neseznámili, žádáme Vás, abyste tak neprodleně učinili.

Tyto podmínky upravují podmínky užívání internetové stránky sklovestavebnictvi.cz třetími osobami (dále jen „Podmínky“).
Užití stránky sklovestavebnictvi.cz nebo jejich jakékoliv části pro jinou než osobní potřebu, zejména jejich další užití formou libovolného šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Současně jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránky sklovestavebnictvi.cz.
Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv provozovatele stránky sklovestavebnictvi.cz a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu stránky sklovestavebnictvi.cz.

Jakýkoli a veškery obsah stránky sklovestavebnictvi.cz má pouze informační funkci. Informace obsažené na stránce sklovestavebnictvi.cz není možné považovat za kvalifikované odborné poradenství a provozovatel stránky neodpovídá za správnost či aktuálnost obsahu stránky sklovestavebnictvi.cz. Každý Uživatel užívá stránky sklovestavebnictvi.cz na vlastní riziko.

 • Provozovatel neodpovídá za škodu případně vzniklou užitím informací ze stránky sklovestavebnictvi.cz ani za škodu vzniklou dočasným či trvalým znemožněním přístupu ke stránce sklovestavebnictvi.cz.
 • Provozovatel dále neručí a neodpovídá za možné závazky osob, jejichž nabídky lze na portálu nalézt zejména ve formě inzerce či reklamy.
 • Provozovatel rovněž neodpovídá za obsah stránek, na než vedou odkazy ze stránky sklovestavebnictvi.cz.
 • Provozovatel má právo kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit obsah stránky sklovestavebnictvi.cz či jeho část.
 • Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránky sklovestavebnictvi.cz.
 • Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním stránky sklovestavebnictvi.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.
 • Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránky sklovestavebnictvi.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k tomuto portálu a/nebo nemožnosti využívání jeho obsahu.
 • Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na stránce sklovestavebnictvi.cz.
 • Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.
 • Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na stránce sklovestavebnictvi.cz.
 • Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím stránky sklovestavebnictvi.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 • Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na stránky sklovestavebnictvi.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Registrací, udělením komentáře s uvedením emailové adresy či vstupem do fanouškovské skupiny na sociální síti Facebook dává uživatel svolení k užití poskytnutých osobních údajů k případným marketingovým účelům provozovatele stránky sklovestavebnictvi.cz, v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou tyto Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na stránce sklovestavebnictvi.cz. Provozovatel má právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2014.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností mě prosím neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese kancelar@sazovsky.cz